Begeleiding tijdens dagbesteding


Er zal aan maximaal 10 personen begeleiding tijdens dagbesteding worden geboden.


 "Gewoon Sociaal" biedt begeleiding tijdens dagbesteding aan cliënten die in een herstel , stabilisatie of re-integratie traject zitten.

De dagbesteding kan naar keuze worden ingevuld.
Deze kan zich richten op ontspanning ,structuur of het vinden van een baan.
Hier zijn diverse locaties voor te vinden in en rondom Den Haag.


Sociaal en persoonlijk functioneren

Er zal aan maximaal 10 personen begeleiding worden geboden.

Dit zijn uiteraard de 10 cliënten die ook de begeleiding tijdens dagbesteding bij "Gewoon Sociaal" doen dit omdat beiden niet los van elkaar kunnen worden gezien.

De uren op de dagbesteding zijn ideaal voor observatie en het goed kunnen anticiperen op zaken die spelen op sociaal en persoonlijk vlak.

Voor de sociale en persoonlijke begeleiding staat het leven van de cliënt centraal, hier bedoel ik mee dat er in de tijd die de begeleiding duurt er alles aan zal worden gedaan om het praktische en sociale gedeelte op te bouwen.
U kunt hierbij denken aan het in kaart brengen van de schulden en een aanmelding doen bij de gemeente voor schuldhulp. 
Het oplossen van langlopende zaken met instanties. 
Zorgen dat de cliënt zich thuis gaat voelen in zijn eigen huis .

Gewoon Sociaal denkt niet in hokjes en zal dan ook op vele verschillende vlakken de begeleiding op zich gaan nemen.
Dit alles in goed overleg met de overige of behandelende instanties.