in het kort

Als ervaringsdeskundige weet ik als geen ander dat herstellen vanuit welke positie dan ook heel erg moeilijk is .Vanwege de vele labels en vooroordelen wordt het herstel moeilijker gemaakt dan het is .

Bij "Gewoon Sociaal" kunt u begeleiding tijdens de dagbesteding en persoonlijke begeleiding krijgen.De dagbesteding zal geheel naar wens kunnen worden ingevuld en de persoonlijke begeleiding zal zich voornamelijk richten op het praktische gedeelte van het herstel ook zal er voor een deel van de deelnemers meer gewerkt worden aan het functioneren in de dagelijkse maatschappij .

De dagbesteding en begeleiding worden vergoed uit de W.M.O van de gemeente Den Haag.

Waarom ben ik anders?

Mijn motivatie

Het concept van "Gewoon Sociaal"is ontstaan omdat ik als ervaringsdeskundige , zelf heb ondervonden hoe moeilijk het is om maatschappelijk en of persoonlijk te herstellen.

De reden hiervan is dat je in heel veel hokjes wordt geplaatst en er dus op heel veel verschillende manieren naar je gekeken wordt.
Waardoor te moeilijk wordt gedaan over wat goed zou zijn voor de cliënt en er teveel mensen zich met de cliënt bemoeien.
 
Ik heb in 25 jaar hulpverlening heel veel gezien en gehoord en de cliënt wilt maar 1 ding zelf kunnen kiezen wat hij kan en mag zonder altijd maar verantwoording te moeten afleggen. 

Mijn idee

  • "Gewoon Sociaal" gaat een eind maken aan alle bureaucratie rondom het herstel of begeleidingstraject van een cliënt.


  • Dit ga ik doen door de labels en stigma's los te laten en de persoon achter deze vooroordelen te laten spreken.


  • Er zal worden gewerkt volgens de CRA methodiek deze methode richt zich op het positiever inrichten van het dagelijkse leven waardoor de minder wenselijke keuzes op de achtergrond verdwijnen.


  • Er zal aan maximaal 10 personen begeleiding tijdens dagbesteding en sociaal persoonlijke begeleiding worden geboden zodat er voldoende tijd en aandacht is voor de cliënten en hun herstel.

Wat ik kan

Als ervaringsdeskundige kan ik heel goed communiceren met de cliënt dit komt omdat of we hetzelfde hebben mee gemaakt,
verslaafd/detox/T.G 
justitie/reclassering
dakloos/opvang
of omdat we gewoon de zelfde taal spreken.

Hierdoor wordt de begeleiding al een stuk makkelijker omdat de cliënt echt zichzelf kan en mag zijn en op deze manier worden de gestelde doelen ook makkelijker behaald.

Ook de CRA methode zal voor een aantal cliënten de juiste keuze zijn omdat het voor sommige mensen niet haalbaar is om helemaal clean te worden en dit ook niet meer op de voorgrond zou moeten staan.

Met het verbeteren van de leefsituatie en het terug geven van de regie over het eigen leven zal de cliënt een positieve draai moeten geven aan het leven en de keuzes die gemaakt worden .

De oplossing

De oplossing is "Gewoon Sociaal"

Gewoon sociaal omgaan met de mensen die hulp vragen of nodig hebben en ze de tijd en aandacht geven die ze verdienen.

Gewoon sociaal is ook respect hebben voor de keuzes van de cliënt die nodig zijn voor zijn of haar herstel.

Gewoon sociaal is ook de problemen aanpakken en ze niet onnodig moeilijker maken dan ze zijn door alles op te splitsen in aparte hokjes waar weer allemaal verschillende hulpverleners op zitten.

Bij "Gewoon Sociaal" worden maximaal 10 cliënten begeleid deze krijgen de volledige aandacht voor het herstelproces en om de gestelde doelen waar te behalen.